Het AWVN-panel over…

wendbaarheid

AWVN heeft een dwarsdoorsnede uit haar ledenbestand gevraagd hoe zij met de dilemma’s omgaan waar werkgevers in crisistijd tegenaan lopen. Gedachtewisselingen uit de discussie.

Ingrid Nolten HR & Sourcing manager PostNL


Michiel Muller mede-oprichter Picnic


Rienk Jan van der Kooi directeur Eska


Marjolein ten Hoonte directeur Arbeidsmarkt en MVO Randstad Groep Nederland


Hans de Vries general manager HR APM Terminals Rotterdam


Wietske Vrijland lid Raad van Bestuur Maasstad Ziekenhuis


Ingrid Nolten In maart stapte ik bij PostNL over van de bedrijfsunit ‘Brieven’ naar ‘Pakketten’. Zeker sinds het uitbreken van de pandemie gaat het steeds beter met Pakketten. Met Brieven gaat het steeds minder, al jaren. Binnen PostNL kijken we altijd naar de mogelijkheid tot herplaatsen wanneer er krimp plaats vindt. We zetten ons bijvoorbeeld in om medewerkers bij Brieven kansen te geven bij Pakketten. In het kader van de campagne ‘Pak je kans’ organiseren we rondleidingen en kunnen ze het acht weken proberen. Er is een terugkeergarantie, waardoor meer mensen de eerste stap durven zetten. In het begin was er veel animo, maar je merkt bij sommige collega’s ook veel aarzeling.

08:48

Michiel Muller Waarom is die overstap zo ingewikkeld?

08:49

Ingrid Nolten Mensen zijn bijvoorbeeld al twintig jaar postbezorger. Als je dan voorstelt over te stappen is de eerste reactie vaak: tegengas geven. Want het zijn echt twee verschillende bedrijfsunits; het is een ander bedrijf. Je moet weer nieuwe mensen leren kennen.

08:50

Rienk Jan van der Kooi Vertel je de mensen wel dat Brieven steeds minder wordt?

08:50

Ingrid Nolten We zijn daar eerlijk in. Leggen uit dat het gaat om functies met steeds minder toekomstperspectief.

08:51

Michiel Muller Maar nu met de crisis: melden mensen zich dan niet massaal aan voor de overstap?

08:51

Ingrid Nolten Nee, want er zijn grote verschillen in werkwijzen en -tijden.

08:51

Michiel Muller Zijn ze niet bang voor de toekomst? Zien ze niet in dat ze blijven hangen aan het verleden? Ik heb een jong bedrijf, en wil graag van jullie leren. Hoe hou je mensen flexibel in hun hoofd, zodat ze over tien jaar nog steeds openstaan voor verandering?

08:52

Ingrid Nolten In het begin van de campagne zijn veel mensen overgestapt. De medewerkers die er nu zitten zijn meer gehecht aan het huidige bedrijf, de cultuur en collega’s. Medewerkers zijn soms ook een beetje verwend. Je zou meer flexibiliteit moeten hebben, maar vreemd genoeg geeft de cao een betere positie aan mensen met een lang dienstverband.

08:54

Marjolein ten Hoonte Het stelsel is zo ingericht dat ‘lang blijven zitten’ wordt beloond. Mensen zouden meer oog moeten hebben voor het belang van flexibiliteit, leren en ontwikkelen en wellicht moeten we dat ook belonen.

08:54

Marjolein ten Hoonte De grote uitdaging is: we willen bevlogen en verbonden medewerkers. Maar tegelijkertijd vragen we flexibiliteit als het met het bedrijf wat minder gaat. Hoe organiseer je aanpassingsvermogen, terwijl je tegelijkertijd dagelijkse betrokkenheid wilt?

14:32

Wietske Vrijland De oprichting van het crisisbeleidsteam was een belangrijk signaal aan de medewerkers: er staat echt wat te gebeuren. Over hun flexibiliteit geen klachten. Iedereen had iets van 'wat kunnen we doen?’ We zijn wel steeds heel duidelijk geweest over wat we wel of niet wisten. Maakten ook steeds video-updates, filmpjes van 3, 4 minuten over hoe we ervoor stonden. Dat versterkte dat gevoel van 'we doen het samen’. In het ziekenhuis hebben we ook een pool gevormd van mensen die door de afschaling te weinig te doen hadden en die elders konden worden ingezet, bijvoorbeeld als corona-begeleider. Anesthesiemedewerkers zijn relatief eenvoudig op te leiden tot IC-verpleegkundigen. Bij IC-verpleegkundigen hebben we taken afgezonderd die vrij makkelijk door reguliere verpleegkundigen kunnen worden gedaan. Dagelijks ging een team op de IC langs om te vragen: wat is er nodig? Om mensen te coachen op veerkracht.

14:33

Hans de Vries Wij vragen mensen ook flexibel te zijn en af en toe andere dan hun reguliere werkzaamheden te doen. Dat vergt communicatie, vertrouwen. Voortdurend benadrukken dat je het echt met elkaar, samen, zult moeten doen. Door de bank genomen komen we er goed uit, ook met het vaste personeel. Mensen plannen hun vakantie een jaar van tevoren. Dit jaar wilden ze eigenlijk liever afwachten, maar we hebben ze gevraagd toch te plannen.

14:35

Wietske Vrijland Bij ons was er voor de coronacrisis al een beweging gaande naar brede inzetbaarheid. We hebben all round-verpleegkundigen die op alle afdelingen kunnen werken, de zogeheten vlinders. Dat is een heel krachtige groep. Maar een verpleegkundige die per se op de gynaecologie-afdeling wil werken, gaan we niet verplichten elders te werken. Nee, de vlinders worden niet extra beloond voor hun flexibiliteit, maar daar denken we wel over na.

14:37

Rienk Jan van der Kooi We moeten beter duidelijk maken dat ontwikkelingen zich steeds grilliger voltrekken. De coronacrisis heeft dat besef zeker aangewakkerd. Wie had er in februari nu kunnen voorzien dat op drie continenten de economie maandenlang zou stilvallen? Welk model is geschikt om de daarvoor benodigde wendbaarheid te organiseren? Hamvraag is wat mij betreft hoe je op- en afschalen organiseert om adequaat te kunnen reageren op plotselinge veranderingen.

14:39

Wietske Vrijland Voor mensen met een 24/7-beroep, is het heel belangrijk dat bijvoorbeeld de kinderopvang flexibeler wordt. Zodat kinderen niet om elke dag om 6 uur aan de straat staan. Nu zijn verpleegkundigen soms afhankelijk van hun ouders om avond- en nachtdiensten te kunnen draaien. Als dat verbetert, maakt dat ook het beroep aantrekkelijker - en gaat de wendbaarheid van medewerkers en organisatie omhoog.

14:42