Ingrijpen in arbeidsvoorwaarden of een loonoffer vragen: geoorloofd in crisistijd?

Blijf overbruggen!