Thuiswerken in cijfers

45%

van de ‘coronathuiswerkers’ verwacht ook in het post-coronatijdperk vaker te gaan thuiswerken.


60%

denkt daarbij aan één tot twee dagen per week.


10%

verwacht meer dan 24 uur per week.

50%

van de coronathuiswerkers vindt vergaderen op afstand net zo productief als fysiek overleg.

TWEE DERDE

denkt dat vergaderen op afstand geschikt is voor de meeste afspraken.

78 miljoen uur minder reistijd per jaar


3 miljard

minder reiskilometers

Dat is de opbrengst als één op de acht Nederlandse werknemers gemiddeld anderhalve dag per week thuiswerkt.


Dat komt neer op 353.600 ton minder CO2-uitstoot.

En dat staat gelijk staat aan de CO2-uitstoot van 150.000 passagiers die op en neer vliegen tussen Amsterdam en New York.

Lang niet alle thuiswerkers hadden tijdens de lockdown ruimte voor een aparte werkkamer.

4%

werkte vanaf de bank in de woonkamer.

36%

werkte aan de keukentafel.

4%

werkte zelfs vanuit bed!

Wereldwijd gaat ruim

tweederde

van de CEO’s ervan uit de huidige kantoorruimte op termijn fors te kunnen inkrimpen omdat het personeel vaker thuiswerkt.

Dat is het bedrag dat werknemers aan extra kosten maken als zij thuiswerken volgens het Nibud.

Die zitten ’m vooral in extra stookkosten, hoger water- en elektriciteitsverbruik, maar ook zelf te betalen koffie, thee en toiletpapier tikken aan. Kosten van computerapparatuur en telefoon zijn in de berekening buiten beschouwing gebleven omdat de werkgever die doorgaans betaalt.

De coronacrisis stelt bedrijven voor forse uitdagingen als het om de sociale cohesie binnen de organisatie en de onderlinge verbondenheid van medewerkers gaat.

Zo’n 80%

van de werkgevers zegt tegen problemen op dit gebied aan te lopen.


Minder positieve aspecten

Ongeveer de helft

van de werknemers die vanwege de coronacrisis thuiswerken, mist de collega’s en geeft aan minder vaak goed contact met hen te hebben.

Ongeveer 60%

geeft aan het lastig te vinden om de werk-privébalans te bewaren.

Iets minder dan 20%

geeft aan fysieke klachten te hebben door het thuiswerken. Een kleine 10% heeft psychische klachten door thuiswerken.

10%

kan zich slecht op werk concentreren vanwege familieverplichtingen.