Afscheid nemen

do’s & don’ts

Niemand doet het graag, maar soms moet het. Snijden in het personeelsbestand, reorganiseren. Hoe neem je op een menselijke, nette manier afscheid van werknemers? Goede communicatie helpt je het verschil te maken. En een goed plan ook. Dat zijn de twee basisingrediënten voor een goed verlopende reorganisatie. Enkele do's & don'ts die helpen helder en goed te communiceren over een netelige kwestie.


NIET DOEN

afwachten

Een van de meest voorkomende valkuilen is gemakkelijk te voorkomen: wacht als hoogste leidinggevende niet af tot je alle informatie hebt. Daarmee dwing je andere kaders informatie stil te houden, en dat lukt toch niet. Wordt er gelekt, dan komen er geruchten en is wantrouwen het gevolg.

OOK NIET DOEN

te enthousiast zijn

Het omgekeerde blijkt in de praktijk helaas ook veel voor te komen, en is evenmin raadzaam. Je hebt als hoogste leidinggevende een prachtig plan om het bedrijf te redden, je krijgt er energie van. Vertel niet vol enthousiasme hoe je de organisatie denkt te kunnen redden door een deel van je werknemers te ontslaan.

WEL DOEN

communiceren

Tijdens een reorganisatie is het essentieel dat je veel en vaak communiceert met het personeel. Zowel met blijvers als vertrekkers. Het belangrijkste wat je kunt doen is helderheid verschaffen. Leg uit waarom er gereorganiseerd wordt, wanneer dit gebeurt, wat dit betekent dit voor de mensen die vertrekken, wat betekent dit voor de mensen die blijven - wordt er nu van hen iets anders verwacht?


Ben jij verantwoordelijk voor de communicatie?

Acht tips die je houvast kunnen geven.

01

Vertel je verhaal vanuit de beleving van je publiek: hoe voelen zij zich, waar zijn ze naar op zoek? Denk niet alleen aan de vertrekkers, ook aan de blijvers. Met hen ga je als werkgever verder.

02

Zorg voor een helder verhaal en duidelijk plan voor de lange termijn. Besef dat de reorganisatie daar een 'kortetermijnonderdeel' van is.

03

Wees helder over wat je nu weet. Wees eerlijk over wat je nog niet weet.

04

Maak duidelijk wanneer er weer een volgende stap te melden is, en hou je daar aan. Wees consistent.

05

Zorg ervoor dat na een plenaire mededeling ruimte is om in teams of afdelingen met elkaar betekenis te geven aan het nieuws. Bereid teamleiders kort van tevoren voor om dit goed te laten verlopen.

06

Ga niet in op (je eigen) emoties. Houd het zakelijk en blijf rustig.

07

Bedenk dat alleen al het vernemen dat er een reorganisatie aan zit te komen, een stressvolle ervaring is - en dat mensen onder stress driekwart minder informatie verwerken dan normaal. Zorg er dus voor dat je de boodschap beknopt weergeeft, neem die op video op zodat mensen het later nog eens kunnen bekijken. En zorg er, niet al te lang daarna, ook voor dat mensen het uitgebreide verhaal kunnen lezen of horen.

08

Gebruik niet alleen woorden, maar ook beeld. Reorganisaties zijn vaak ingewikkelde processen; het gebruik van stroomschema's of infographics kan daarbij behulpzaam zijn.