Het AWVN-panel over…

thuiswerken

AWVN heeft een dwarsdoorsnede uit haar ledenbestand gevraagd hoe zij met de dilemma’s omgaan waar werkgevers in crisistijd tegenaan lopen. Enkele citaten uit de discussie over thuiswerken.

Ingrid Nolten HR & Sourcing manager PostNL


Michiel Muller mede-oprichter Picnic


Rienk Jan van der Kooi directeur Eska


Marjolein ten Hoonte directeur Arbeidsmarkt en MVO Randstad Groep Nederland


Hans de Vries general manager HR APM Terminals Rotterdam


Wietske Vrijland lid Raad van Bestuur Maasstad Ziekenhuis


Rienk Jan van der Kooi Thuiswerken kan scheve ogen geven. ‘Mooi is dat!’, riepen de jongens aan de machine in het begin van de lockdown. ‘Zij zitten lekker thuis en wíj lopen risico.’

Michiel Muller Nieuwkomers, net-afgestudeerden moeten gevoel krijgen bij een bedrijf. Achterhalen wat het DNA van de organisatie is. Bij thuiswerken is dat een probleem. Dat proberen we op te lossen door mensen a-select aan elkaar te koppelen. Ze zoomen eens per week een half uurtje om elkaar en de bedrijfscultuur te leren kennen.

Ingrid Nolten Thuiswerken heeft zo z’n voordelen, maar maakt verbinden lastig. Ik ben in maart begonnen bij de bedrijfsunit Pakketten van PostNL, maar dat was dus noodgedwongen vanuit huis. Het kost me veel moeite om mensen te leren kennen, nog steeds. We gingen de laatste tijd wel weer naar kantoor, maar in toerbeurten. Viervijfde zat dan thuis.

Wietske Vrijland We maken thuiswerkers duidelijk dat ze meer dan acht uur per dag werken zoveel mogelijk moeten proberen te vermijden.

Rienk Jan van der Kooi Met het oog op het reduceren van risico’s voor onze medewerkers en afnemers, stimuleren we dat medewerkers daar waar mogelijk meer thuiswerken. Bijkomend voordeel is dat we zo ook besparen op reizen en kantoorkosten. Maar mensen gaan na al die maanden thuis toch de sociale contacten missen. Daarom proberen we nu thuis en op kantoor werken meer in balans te brengen. Ons uitgangspunt is dat medewerkers minimaal twee dagen op kantoor aanwezig zijn.

Marjolein ten Hoonte Thuiswerken is echt niet het nieuwe paradijs, heel veel mensen kúnnen eenvoudigweg niet thuiswerken.

Hans de Vries Wij zijn een 24/7-bedrijf en sommige mensen moeten gewoon op locatie werken. We hebben geregeld dat ploegen 15 minuten eerder stoppen en 15 minuten later starten, zodat ze elkaar niet tegen het lijf lopen.